Capela
Elisabeta Doamna

Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu,
aceasta e poarta cerului!

Facerea 20:17

Capela
Elisabeta Doamna

Aceasta nu e alta fără numai
casa lui Dumnezeu,
aceasta e poarta cerului!

Facerea 20:17

Capela
Elisabeta Doamna